Semua video chat pengguna disarankan untuk membaca peraturan dan lain-lain halaman, link ke yang boleh didapati dalam kumpulan

Kemudian pesalah akan dihukum

Jangan tunjukkan pesalah dalam tindak balas ke jari tengah, dan tidak menulis penghinaan, atau kemudian dia akan mengadu dan menghantar hukuman

About